Κάταγμα Ποδοκνημικής

Κάταγμα-Ποδοκνημικής
 • Τι είναι το κάταγμα ποδοκνημικής;

Το κάταγμα ποδοκνημικής είναι ένα σπάσιμο, μερικό ή ολικό στην περιοχή του αστράγαλου, το οποίο αφορά τα περιφερικά άκρα της κνήμης, της περόνης ή και των δύο οστών. Η κνήμη βρίσκεται στην μέσα εσωτερική πλευρά του ποδιού και η περόνη στην εξωτερική. Τα απομακρυσμένα άκρα των οστών της κνήμης και της περόνης ονομάζονται αντίστοιχα έσω και έξω σφυρό. Ένα κάταγμα ποδοκνημικής μπορεί να κυμαίνεται από λιγότερο βαρύ, όπως ένα αποσπαστικό κάταγμα, έως και συντριπτικό κάταγμα και προκαλείται συνήθως από τη στροφή του αστραγάλου προς τα μέσα ή προς τα έξω.

Ταξινόμηση καταγμάτων ποδοκνημικής

Τα κατάγματα ποδοκνημικής ταξινομούνται ως εξής:

 1. Μεμονωμένα έσω ή έξω σφυρού
 2. Αμφισφύρια έσω ή έξω σφυρού
 3. Τρισφύρια έσω, έξω και οπισθίου σφυρού

Τα κατάγματα ποδοκνημικής, αναλόγως το μηχανισμό πρόκλησης της κάκωσης μπορούν να εμφανίσουν διάφορους συνδυασμούς ή να συνοδεύονται από εξαρθρήματα του αστραγάλου.

 

 • Τι συμπτώματα προκαλεί το κάταγμα ποδοκνημικής;

Το κάταγμα ποδοκνημικής παρουσιάζει τα εξής συμπτώματα:

 1. Πόνος, ο οποίος επικεντρώνεται στο κάταγμα, αλλά μπορεί να αντανακλά προς το πόδι ή το γόνατο
 2. Οίδημα, το οποίο περιορίζεται κυρίως γύρω από τον αστράγαλο, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και κατά μήκος όλου του ποδιού
 3. Εκχυμώσεις, δηλαδή μώλωπες
 4. Δυσκολία κατά τη βάδιση
 5. Φουσκάλες, οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν στην περιοχή του κατάγματος. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα
 6. Οστά που προεξέχουν με πληγή από το δέρμα, δηλαδή ανοιχτό κάταγμα ποδοκνημικής. Και αυτή η περίπτωση πρέπει να αντιμετωπισθεί άμεσα προς αποφυγήν λοιμώξεων.
 • Πώς διαγιγνώσκεται το κάταγμα ποδοκνημικής;

Πέραν από τα συγκεκριμένα συμπτώματα που προκαλεί το κάταγμα ποδοκνημικής, η λήψη ακτινογραφίας μπορεί να προσδιορίσει ποια οστά έχουν σπάσει, κατά πόσο υπάρχει διαχωρισμός ή μετατόπιση των οστών και να διαπιστωθεί σε τι κατάσταση βρίσκεται το ίδιο το οστό. Ακόμα, η ακτινογραφία βοηθά στην απόφαση της κατάλληλης θεραπείας που θα ακολουθηθεί.

 • Ποιες θεραπείες ενδείκνυνται για το κάταγμα ποδοκνημικής;

Αναλόγως τον τύπο και την εικόνα του κατάγματος από την ακτινογραφία εξαρτάται και η θεραπεία που θα ακολουθηθεί και ειδικότερα αν θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση ή όχι. Αρχικά όμως μπορούν να εφαρμοστούν οι κάτωθι θεραπείες:

 1. Παγοθεραπεία και ανύψωση του πάσχοντος ποδιού: Στο κάταγμα ποδοκνημικής είναι πολύ συχνό φαινόμενο το οίδημα. Στον περιορισμό του συμβάλουν η εφαρμογή πάγου στην περιοχή και η ανύψωση του ποδιού
 2. Ο νάρθηκας: Εφαρμόζεται για να στηρίξει τη σπασμένη ποδοκνημική και συνήθως παραμένει για αρκετό διάστημα. Σε περίπτωση που ο αστράγαλος δεν έχει μετατοπιστεί, ο νάρθηκας εφαρμόζεται αμέσως. Εάν όμως ο αστράγαλος έχει εξαρθρωθεί, πραγματοποιείται κλειστή ανάταξη ακριβώς πριν την τοποθέτηση του νάρθηκα.
 3. Ανάπαυση: Βοηθά στην αποφόρτιση του αστραγάλου και μπορεί να διαρκέσει από αρκετές ημέρες έως και εβδομάδες ή μήνες.
 4. Γύψος: Μετά από μια περίοδο ακινητοποίησης και αφού υποχωρήσει το αρχικό οίδημα μπορεί να εφαρμοστεί γύψος ή μπότα ώστε να προστατεύεται ο αστράγαλος. Ο γύψος ή η μπότα φοριούνται εωσότου το κάταγμα θεραπευτεί πλήρως.
 5. Χειρουργική επέμβαση: Κάταγμα ποδοκνημικής, το οποίο έχει υποστεί μεγάλη μετατόπιση ή κάταγμα το οποίο περιλαμβάνει και τα δύο οστά της κνήμης και της περόνης, χρειάζεται συνήθως χειρουργική επέμβαση. Με την επέμβαση, τα τραυματισμένα οστά μπαίνουν στη σωστή θέση και συγκρατούνται με μεταλλικές πλάκες και βίδες. Μετά την επέμβαση, εφαρμόζεται γύψος ή μπότα για την προστασία του αστραγάλου. Ο γύψος ή η μπότα φοριούνται μέχρι το κάταγμα ποδοκνημικής να ιαθεί πλήρως, δηλαδή 2 με 3 μήνες περίπου.