Ρήξη Στροφικού Πετάλου

Ρήξη υπερακανθίου
  • Τι είναι η ρήξη στροφικού πετάλου;

Η ρήξη στροφικού πετάλου αποτελεί μια συχνή αιτία πόνου και δυσλειτουργίας της άρθρωσης του ώμου στους ενήλικες. Προκαλεί πόνο, μυϊκή αδυναμία και περιορισμό των κινήσεων, εμποδίζοντας ακόμα και απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ντύσιμο ή την άρση αντικειμένων πάνω από το επίπεδο του ώμου.

Το στροφικό πέταλο αποτελείται από τέσσερις μύες και τους τένοντές τους, οι οποίοι ξεκινούν από την ωμοπλάτη και καταλήγουν στο βραχιόνιο οστό, ενώ ταυτόχρονα περιβάλλουν την κεφαλή του. Οι μύες αυτοί είναι ο υπερακάνθιος, ο ύπακανθιος, ο ελάσσων στρογγύλος και ο υποπλάτιος, οι οποίοι σταθεροποιούν την άρθρωση του ώμου και συμμετέχουν στην ανύψωση και τις στροφικές κινήσεις του άνω άκρου.

  • Ποια είναι τα αίτια που προκαλούν ρήξη στροφικού πετάλου;

Η ρήξη στροφικού πετάλου οφείλεται είτε σε τραυματισμό είτε σε εκφυλισμούς.

Η τραυματική ρήξη στροφικού πετάλου συναντάται κυρίως σε νεαρές ηλικίες ύστερα από κάκωση του ώμου, η οποία μπορεί να προκλήθηκε από πτώση και στήριξη στο τεντωμένο χέρι ή μετά από άρση μεγάλου βάρους. Στην περίπτωση αυτή, η ρήξη στροφικού πετάλου μπορεί να συνοδεύεται και από άλλους τραυματισμούς του ώμου, όπως κάταγμα κλείδας, ωμοπλάτης ή εξάρθρημα ώμου.

Η εκφυλιστική ρήξη στροφικού πετάλου εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών και είναι αποτέλεσμα εκφύλισης των τενόντων, η οποία έχει προέλθει λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης. Οι παράγοντες που ευθύνονται για τη φθορά των τενόντων είναι οι επαναλαμβανόμενες μικροκακώσεις, η ανάπτυξη οστεοφύτων στην περιοχή του ακρωμίου και η μείωση στην αιμάτωση του στροφικού πετάλου λόγω ηλικίας.

  • Τι συμπτώματα παρουσιάζει η ρήξη στροφικού πετάλου;

Τα συμπτώματα που προκαλεί η ρήξη στροφικού πετάλου είναι πόνος και περιορισμός των κινήσεων. Ο πόνος εμφανίζεται κατά την ανύψωση, το κατέβασμα ή τις στροφικές κινήσεις του βραχίονα, αλλά και σε κατάσταση ηρεμίας και κατά τον ύπνο. Ο περιορισμός των κινήσεων του ώμου οφείλεται είτε στον πόνο είτε σε μυϊκή αδυναμία, η οποία προκύπτει από τη ρήξη των τενόντων.

  • Πώς διαγιγνώσκεται η ρήξη στροφικού πετάλου;

Η ρήξη στροφικού πετάλου μπορεί να διαγνωστεί με τη λήψη ενός ιστορικού του/της ασθενούς και με την κλινική εξέταση. Η επιβεβαίωση γίνεται με τη μαγνητική τομογραφία, στην οποία φαίνεται το σημείο και η έκταση της βλάβης.

  • Ποιες θεραπείες ενδείκνυνται για τη ρήξη στροφικού πετάλου;

Στόχος κάθε θεραπείας είναι ο περιορισμός του πόνου και η βελτίωση της λειτουργικότητας του ώμου. Η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει:

  1. Ανάπαυση
  2. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
  3. Τροποποίηση δραστηριοτήτων
  4. Φυσικοθεραπεία

Η συντηρητική θεραπεία ανακουφίζει τους ασθενείς και βελτιώνει τη λειτουργικότητα, αλλά σε πλήρεις ρήξεις η μυϊκή δύναμη δεν αποκαθίσταται. Εάν ο πόνος επιμένει και υπάρχει σημαντική αδυναμία στη λειτουργικότητα του ώμου, τότε ενδείκνυται η χειρουργική θεραπεία

Με τη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται συρραφή του τένοντα του στροφικού πετάλου που έχει υποστεί ρήξη. Η επέμβαση μπορεί να γίνει αρθροσκοπικά. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος και οι ασθενείς εξέρχονται την ίδια μέρα από το νοσοκομείο. Μετεγχειρητικά θα πρέπει να κρατούν ακινητοποιημένο το χειρουργημένο άκρο για περίπου έξι εβδομάδες, μέχρι να επουλωθεί ο τένοντας. Μετά τις 3 εβδομάδες οι ασθενείς μπορούν να ξεκινήσουν φυσικοθεραπεία με σταδιακή προσθήκη δραστηριοτήτων. Η πλήρης αποκατάσταση πραγματοποιείται 6-8 μήνες μετά την επέμβαση.