Κάταγμα Δακτύλων

καταγμα-δακτύλων
  • Τι είναι το κάταγμα δακτύλων;

Το κάταγμα δακτύλων είναι το σπάσιμο των οστών των δακτύλων, τα οποία ονομάζονται φάλαγγες. Ένα κάταγμα μπορεί να προκύψει από τραυματισμό ή από ορισμένες ασθένειες των οστών, οι οποίες οδηγούν στην αποδυνάμωσή τους, όπως η οστεοπόρωση ή κάποιος ανώμαλος σχηματισμός του οστού από συγγενείς ασθένειες κατά τη γέννηση. Η αντιμετώπιση τους είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική, ανάλογα την ιδιαιτερότητα του κάθε κατάγματος.

Τύποι καταγμάτων που συναντάμε και σε ένα κάταγμα δακτύλων είναι :

  1. Ένα κλειστό ή απλό κάταγμα, όπου το οστό έχει σπάσει αλλά το δέρμα δεν έχει πληγωθεί
  2. Ένα ανοικτό ή σύνθετο κάταγμα, όπου υπάρχει στο κάταγμα μια σχετικά ανοικτή πληγή του δέρματος που οδηγεί άμεσα στο σπασμένο οστό.
  3. Ένα εγκάρσιο κάταγμα, όπου το σπάσιμο είναι κάθετο στο μακρό άξονα του οστού
  4. Ένα λοξό ή σπειροειδές κάταγμα
  5. Ένα συντριπτικό κάταγμα, στο οποίο το οστό έχει σπάσει σε διάφορα κομμάτια
  • Τι συμπτώματα παρουσιάζει ένα κάταγμα δακτύλων;

Ένα κάταγμα δακτύλων, όπως και όλα τα κατάγματα, προκαλούν πόνο, οίδημα, ευαισθησία, μώλωπες και ανικανότητα κίνησης. Κάποιες φορές μπορεί το δάκτυλο να παραμορφωθεί. Κάποιες φορές ακόμα και με κάταγμα δακτύλων, ο/η ασθενής μπορεί να περπατήσει (εάν πρόκειται για δάκτυλο ποδιού) ή να το χρησιμοποιήσει μερικώς (σε περιπτώσεις δακτύλου χεριού), αλλά με αυτόν τον τρόπο επιδεινώνεται ο πόνος. Τα συμπτώματα βέβαια καθορίζονται πάντα από τη θέση και τη σοβαρότητα του κατάγματος. Εάν ο πόνος και τα υπόλοιπα συμπτώματα συνεχίζονται για περισσότερο από δύο ή τρεις μέρες, θα πρέπει να επισκεφτείτε άμεσα τον/την ορθοπεδικό.

  • Πώς διαγιγνώσκεται ένα κάταγμα δακτύλων;

Αρχικά ο ορθοπεδικός με την κλινική εξέταση θα μπορέσει να εντοπίσει την κεντρική περιοχή της ευαισθησίας του δακτύλου και να το συγκρίνει με το άλλο αντίστοιχο δάκτυλο. Στη συνεχεία για επιβεβαίωση της διάγνωσης θα ζητηθεί μια απλή ακτινογραφία.

  • Πώς αντιμετωπίζεται ένα κάταγμα δακτύλων;

Η θεραπεία ενός κατάγματος εξαρτάται πάντα από τον τύπο του, τη σοβαρότητα και τη θέση του, καθώς και από την κατάσταση του/της ασθενούς.

Στην περίπτωση συντηρητικής αντιμετώπισης το δάκτυλο ακινητοποιείται. Στην περίπτωση ενός παρεκτοπισμένου κατάγματος τα άκρα των οστών θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν και το οστό να παραμείνει ακίνητο εωσότου θεραπευτεί. Ο ορθοπεδικός μπορεί προσωρινά με ένα επίθεμα γάζας να «κολλήσει» το σπασμένο δάκτυλο σε ένα γειτονικό ή να τοποθετήσει ειδικό νάρθηκα για δύο έως τρεις εβδομάδες. Μετά από κάποιες εβδομάδες θα χρειαστεί να κάνετε μια δεύτερη ακτινογραφία, ώστε να βεβαιωθεί ο ορθοπεδικός σας ότι τα οστά παραμένουν ευθυγραμμισμένα. Όσο τα συμπτώματα θα υποχωρούν, τόσο θα μπορείτε και εσείς να φορτίσετε ελαφρώς είτε το πόδι είτε το χέρι σας. Σε περίπτωση που ο πόνος επιστρέφει ,σταματάτε αμέσως.

Η χειρουργική αντιμετώπιση σε ένα κάταγμα δακτύλων κρίνεται απαραίτητη όταν οι άξονες του κατάγματος δεν είναι δυνατόν να ευθυγραμμιστούν ή όταν υπάρχει μεγάλη συντριβή. Συνήθως για την επιτυχή ανάταξη και σταθεροποίηση χρησομοποιούνται ειδικές βελόνες ή πλάκες με βίδες.