Διατομή Νεύρου

ΔΙΑΤΟΜΗ-ΝΕΥΡΟΥ
  • Τι είναι η διατομή νεύρου;

Η διατομή νεύρου ή αλλιώς νευρότμηση είναι ο σοβαρότερος τραυματισμός που μπορεί να υποστεί ένα νεύρο, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη νέκρωσή του. Στη διατομή νεύρου έχουμε πλήρη απώλεια λειτουργίας του νεύρου, καθώς τα κολοβώματα απομακρύνονται μεταξύ τους και ο χώρος καλύπτεται με αίμα. Εκεί εμφανίζεται ουλώδης ιστός, αφού η περιοχή έχει υποστεί φλεγμονή. Καθώς ο νευράξονας προσπαθεί να αναπλαστεί, η περιοχή γεμίζει με αξονόπλασμα και δημιουργείται ένας ιστός, το νεύρωμα, ο οποίος είναι εξαιρετικά επώδυνος. Το περιφερικό κομμάτι του νεύρου καθώς και η σύνδεσή του με τον μυ εκφυλίζονται, χάνοντας τμήμα του όγκου και των λειτουργιών του και οι βλάβες που υφίστανται είναι μη αναστρέψιμες εάν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα.

  • Ποια συμπτώματα παρουσιάζει η διατομή νεύρου;

Τα συμπτώματα που παρουσιάζει η διατομή νεύρου είναι τα εξής:

  1. Μυϊκή αδυναμία με αδυναμία κίνησης και αίσθησης
  2. Μυϊκή ατροφία, καθώς όταν ένας μυς δεν εργάζεται χάνει τον όγκο του
  3. Δυσκαμψία αρθρώσεων

Το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών των συμπτωμάτων είναι η συνολική λειτουργική ανεπάρκεια του μέλους.

  • Πώς διαγιγνώσκεται η διατομή νεύρου;

Η διατομή νεύρου διαγιγνώσκεται με την κλινική εξέταση, όπου εξετάζονται τα συμπτώματα του/της ασθενούς. Με την εντόπιση των συμπτωμάτων αναδεικνύεται το νεύρο που έχει τραυματιστεί, καθώς κάθε νεύρο έχει διαφορετική κατανομή και λειτουργία. Το είδος της βλάβης καθορίζεται από το βαθμό της μυϊκής αδυναμίας. Η μοναδική εξέταση που μπορεί να δείξει μια νευρική βλάβη είναι το ηλεκτρομυογράφημα. Καθίσταται θετικό μετά την 3η εβδομάδα του τραυματισμού και μπορεί να επιβεβαιώσει την πλήρη διατομή νεύρου, την αξονότμηση ή να αναγνωρίσει μια νευραπραξία.

  • Ποιες θεραπείες υπάρχουν για τη διατομή νεύρου;


Η διατομή νεύρου απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση. Κατά την επέμβαση αυτή πραγματοποιείται συρραφή του νεύρου, η οποία γίνεται με μικροχειρουργική τεχνική, δηλαδή με μεγέθυνση χειρουργικού μικροσκοπίου, τη χρήση μικροεργαλείων και μικροραμμάτων. Σε περιπτώσεις που υπάρχει έλλειμμα του νεύρου, η τελική συρραφή δεν είναι εφικτή, οπότε η αποκατάσταση της συνέχειάς του γίνεται με τη χρήση νευρικών μοσχευμάτων. Τα μοσχεύματα αυτά είναι αισθητικά νεύρα δευτερευούσης σημασίας και με αυτά γεφυρώνεται, πάντα με μικροχειρουργική, το νευρικό έλλειμμα. Το πιο συχνό νεύρο που χρησιμοποιείται είναι το γαστροκνήμιο, καθώς η αφαίρεση του δεν δημιουργεί προβλήματα.

Μια άλλη επιλογή είναι οι νευροαγωγοί, αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται για τη γεφύρωση μικρού νευρικού ελλείμματος, αισθητικού κυρίως νεύρου. Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν ακινητοποιημένο το συγκεκριμένο μέλος για 3 εβδομάδες. Μόλις αποκατασταθεί η νευρική συνέχεια, ενεργοποιείται ο μηχανισμός νευρικής αναγέννησης. Η ολοκλήρωσή της εξαρτάται από το ύψος της διατομής και διαρκεί περίπου 2 χρόνια.

Ένα νεύρο περιέχει χιλιάδες νευρικές ίνες, γεγονός που καθιστά αδύνατη την αναγέννηση όλων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναγκαστική αχρησία κάποιων εξ αυτών και το τελικό αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο με αυτό πριν τον τραυματισμό. Σε ιδανικές συνθήκες αποκατάστασης, ένα αποτέλεσμα που αντανακλά το 60 έως 80 % της φυσιολογικής λειτουργίας είναι αναμενόμενο. Εάν έχει χρησιμοποιηθεί νευρικό μόσχευμα, το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο. Ακόμα η αποκατάσταση της αισθητικής λειτουργίας παρουσιάζει προβλήματα, όπως η αναγνώριση μέσω αφής. Αυτό συμβαίνει διότι ο εγκέφαλος τη στιγμή του τραυματισμού χάνει τη γνώση που είχε αποκτήσει πάνω στο αίσθημα της αφής και της αναγνώρισης αντικειμένων. Για την αποκατάστασή της, πρέπει να ακολουθηθεί ειδικό πρόγραμμα επανεκπαίδευσης του εγκεφάλου. Γενικότερα, η αποκατάσταση μετά από μια διατομή νεύρου είναι εξαιρετικά σύνθετη και δύσκολη, απαραίτητη όμως για την λειτουργικότητα του συγκεκριμένου μέλους.