Βλαισός μέγας δάκτυλος (Κότσι)

Τι είναι ο βλαισός μέγας δάκτυλος;

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος είναι η αλλαγή της φυσιολογικής θέσης του μεγάλου δακτύλου που σταδιακά μετατοπίζεται σε απαγωγή και στροφή και η δημιουργία μιας προπέτειας (κότσι) στην έσω επιφάνεια του δακτύλου. Πρόκειται για μια σύνθετη παραμόρφωση του άκρου ποδός και συνοδεύεται συνήθως από παραμορφώσεις και στα υπόλοιπα δάκτυλα. Επιπλέον αναπτύσσονται κάλοι στο πέλμα και στις αρθρώσεις του ποδιού, ενώ ο πόνος είναι το κύριο σύμπτωμα.

Από τι προκαλείται ο βλαισός μέγας δάκτυλος;

Αιτίες της παραμόρφωσης αυτής του μεγάλου δακτύλου είναι η κληρονομικότητα και οι εκ γενετής σκελετικές ανωμαλίες. Ενοχοποιούνται επίσης διάφοροι τύποι αρθρίτιδας καθώς και ασθένειες που σχετίζονται με χαλαρούς συνδέσμους, χαλαρές αρθρώσεις και ελάττωση του μυϊκού τόνου.

Τέλος για την ανάπτυξη και την εξέλιξη αυτής της πάθησης ενοχοποιούνται τα ακατάλληλα υποδήματα.

Ποια συμπτώματα προκαλεί ο βλαισός μέγας δάκτυλος;

Κυρίως αυτό που αισθάνονται οι ασθενείς είναι πόνος στην περιοχή του πρώτου δακτύλου και μερικές φορές και στα μικρότερα (κυρίως στο δεύτερο). Επιπλέον παρατηρείται ερυθρότητα στην περιοχή η οποία επιδεινώνεται με τη χρήση στενών παπουτσιών. Υπάρχουν ορισμένοι ασθενείς με μικρή παραμόρφωση, που αναφέρουν σημαντικά ενοχλήματα, ενώ άλλοι με σημαντική παραμόρφωση δεν έχουν σοβαρές ενοχλήσεις.

Ποια είναι η συντηρητική θεραπεία για τον βλαισό μέγα δάκτυλο;

Στις περιπτώσεις που τα συμπτώματα είναι ήπια, αρχικό μέλημα είναι η ανακούφιση από τις ενοχλήσεις. Συνήθως η συντηρητική θεραπεία δεν δύναται να διορθώσει έντονη παραμόρφωση που χρήζει χειρουργικής επέμβασης. Εστιάζει κυρίως στην καταπολέμηση του πόνου και του οιδήματος. Περιλαμβάνει:

-ειδικούς νάρθηκες που φοριούνται τη νύχτα και διορθώνουν τη θέση του δακτύλου

-φαρμακευτική αγωγή με αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη ή ενέσεις κορτιζόνης 

-παγοθεραπεία

-φαρδιά και μαλακά παπούτσια και χρήση ειδικών πελμάτων (ορθωτικά)

-μαλακά προστατευτικά επιθέματα

Πως αποκαθίσταται χειρουργικά ο βλαισός μέγας δάκτυλος;

Υπάρχουν πάρα πολλές χειρουργικές τεχνικές για την αντιμετώπιση του βλαισσού μεγάλου δάκτυλου. Στόχος είναι η επαναφορά του άξονα της άρθρωσης, η απομάκρυνση της εξόστωσης που έχει δημιουργηθεί και η ανακούφιση του ασθενή από τον πόνο. Ο χειρουργός-ορθοπεδικός θα συνυπολογίσει όλες τις παραμέτρους, ώστε η επιλογή της χειρουργικής επέμβασης να είναι εξατομικευμένη. Λαμβάνονται υπ’ όψιν το μέγεθος της παραμόρφωσης, η ηλικία και οι συνυπάρχουσες παθήσεις του ποδιού. Η χειρουργική επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία.

Οι χειρουργικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται ενδεικτικά είναι οι εξής:

  • εξωστεκτομή (αφαίρεση της εξόστωσης)
  • επέμβαση στα μαλακά μόρια γύρω από το μεγάλο δάκτυλο
  • οστεοτομία στο πρώτο μετατάρσιο οστό
  • παρέμβαση στα υπόλοιπα δάκτυλα, αν κριθεί απαραίτητο
  • θυλακοπλαστική

Ποια είναι η μετεγχειρητική αποκατάσταση;

Η μετεγχειρητική αποκατάσταση εξαρτάται από το είδος της επέμβασης, την προεγχειρητική βλάβη καθώς και από την εμπειρία του χειρουργού.

Από την επόμενη κιόλας ημέρα του χειρουργείου επιτρέπεται η στήριξη στα πόδια και η βάδιση. Τις πρώτες εβδομάδες ο ασθενής φορά νάρθηκα και μέσω της φυσικοθεραπείας επιδιώκεται η μείωση του οιδήματος και η σταδιακή αύξηση του εύρους κίνησης του μεγάλου δακτύλου. Επίσης γίνεται επανεκπαίδευση βάδισης και
διδασκαλία ασκήσεων ενδυνάμωσης και ισορροπίας.
Όσο πιο άμεσα ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης του ποδιού, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.